LIÊN HỆ MITSUBISHI LONG BIÊN

 

Địa chỉ: 1 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội  
Điện thoại: 0974 85 83 83 
Email: dthinhnd79@gmail.com  
Website: https://mitsubishivn.net